ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
रबी ज्वार में तना मक्खी के नियंत्रण के लिए
રવિ જુવારમાં થતી સાંઠાની માખીનો પ્રકોપ હોય તો તેના નિયંત્રણ માટે કાર્બોફ્યુરાન 7કિલો/એકર જમીન માં વાપરવું.
179
0
સંબંધિત લેખ