आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
मोहरीमध्ये मावा किडीचा प्रादुर्भाव आढल्यास या कीटकनाशकाची फवारणी करावी.
मोहरीमधील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी, इमिडाक्लोप्रिड ७०% डब्लूजी @२ ग्रॅम किंवा थियामेथोक्झाम २५% डब्लूजी @ ४ ग्रॅम १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
482
0
संबंधित लेख