आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मेथीवर झालेल्या किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात झालेली घट
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वासू देवा राजू राज्य -आंध्रप्रदेश उपाय -निम अर्क १० % @ ४० मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
343
15
इतर लेख