मजेशीर कोडी सोडवा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका 

कोडी नंबर 6
प्रश्नोत्तरीअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मजेशीर कोडी सोडवा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका कोडी नंबर 6
पहिल्या क्रमांक 5 चे उत्तर : वांगे नियम व अटी: 1. मजेशीर कोडीचे उत्तर दुसऱ्या दिवशी जाहीर करण्यात येतील. 2. प्रश्न अॅपवर पोस्ट केल्यापासून 24 तासांच्या आत त्यावर उत्तर देणे आवश्यक आहे. 3. अॅग्रोस्टार कंपनी विजेत्यासाठी बक्षीस ठरवतील.. 4. स्पर्धेच्या कालावधी दरम्यान प्रश्नासाठी ड्रॉ काढण्यात येईल आणि प्रत्येक प्रश्नाच्या आधारे 1 भाग्यवान विजेत्याची निवड केली जाईल. 5. आम्ही अॅपवर पोस्ट किंवा बॅनरव्दारे विजेत्यांची नावे जाहीर करणार आहोत.
24
3
इतर लेख