आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
भुईमूग अन्नद्रव्य व्यवस्थापन
उन्हाळी भुईमूग डीएपी (18:46)मात्रा लागवडीच्या वेळी द्यावी जेणेकरून शेंगा पोसण्यास फायदा होऊन उत्पादन वाढेल;नत्रयुक्त खतांचा वापर टाळावा.
203
2