सल्लागार लेखअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
भाग 2 - कुठून तरी 2 रुपये मिळतील
मान्सून वेळेवर बरसलाही परंतु उत्पादन पक्व होऊन काढणी अवस्थेत असताना किंवा पक्वतेच्या कालावधीमध्ये जर बिगर-मोसमी वादळी पाऊस झालाच तर हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून जातो. मग त्या पिकासाठी केलेला खर्च तर सोडाच परंतु वर्षभराचे अर्थकारण बिघडून जाते. जेव्हा तोंड
बिगरमोसमी पाऊस तसेच इतर नैसर्गिक हानीपासून पिक वाचवण्यासाठी पिक-विमा असतो परंतु एकक क्षेत्रातील उत्पादन सोडाच पण गुंतवलेली भांडवली रक्कम सुद्धा विम्याच्या स्वरुपात खात्यावर जमा होत नाही, अनेकदा तर विम्यासाठी भरलेला हप्ता जास्त इतकी तुटपुंजी रक्कम खात्याव
199
0
संबंधित लेख