आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
निरोगी व जोमदार वाढ असलेली मेथी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रोहित बोंग राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - १९:१९:१९ @ ७० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
540
10
इतर लेख