आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
निरोगी पपई ची बाग
शेतकऱ्याचे नाव- श्री. कामजी पाटे स्थान - पालम जिल्हा- परभणी (महाराष्ट्र) खते आणि सिंचनाचे योग्य व्यवस्थापन
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
304
1
इतर लेख