सल्लागार लेखAgroStar एग्री-डॉक्टर
नियोजन कलिंगड लागवडीचे
नियोजन कलिंगड लागवडीचे
उन्हाळ्यात असलेली प्रचंड मागणी सोबतच कमी कालावधी मध्ये लाखो रुपयांचे उत्पादन देणारे पिक कोणते ह्या प्रश्नाचे एकच उत्तर म्हणजे कलिंगड होय.वेगवेगळ्या बाजारपेठेमध्ये विविध प्रकारच्या कलिंगडांची मागणी असते म्हणून या गोष्टीचा प्रथम विचार करूनच वाण निवडावा ज्या
108
0
संबंधित लेख