आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
दोडक्याच्या पानांवर झालेला रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री चंदन पाचोरे राज्य - महाराष्ट्र उपाय -Flonicamid 50% WG @ ८ ग्रॅम प्रती पंप ची फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
414
7
संबंधित लेख