क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
तूर पिकाचे भरघोस उत्पादन!
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सदानंद पटेल राज्य - महाराष्ट्र टीप - ८० ते ८५% तुरीच्या शेंगा वाळल्यानंतर पिकाची काढणी करावी.
83
23