आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
तूर पिकाचे भरघोस उत्पादन!
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सदानंद पटेल राज्य - महाराष्ट्र टीप - ८० ते ८५% तुरीच्या शेंगा वाळल्यानंतर पिकाची काढणी करावी.
95
31