गुरु ज्ञानअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
तूरीच्या शेंगा पोखरणाऱ्यां कीटकांचे व्यवस्थापन
या शेंगा पोखरणाऱ्या कीटकांचा त्रास उशीरा आणि मध्य-उशीरा प्रकाराच्या तुरीमध्ये जास्त असतो. हरभऱ्याचे दाणे पोखरणारा ( हेलीको वर्पा ) कीटक दाण्यावर छिद्र पाडतो आणि आतील भाग खातो तर बोंड माशीची अळी बोंडामध्ये शिरून विकसित दाण्यांवर जगते. तर, ठिपके असलेल्या शेंगा पोखरणाऱ्या अळ्या एकत्रितपणे फुले / विकसित होणाऱ्या शेंगा यांवर जगतात. एकात्मिक व्यवस्थापन: • हरभरा दाणा पोखरणारा ( हेलीकोवर्पा ) यांसाठी ४० फेरोमोन सापळे प्रति हेक्टर बसवा. • वीज व्यवस्थापित करता येण्या सारखी असल्यास, शेतामध्ये एक प्रकाश सापळा बसवा. • कीटकांच्या उपद्रवास सुरूवात झाल्यावर, प्रति १० लिटर पाण्यात कडूनिंबाच्या बियांच्या पावडर ५०० ग्रॅम (५ %) फवारा. • एचएएनपीव्ही २५० लिटर प्रति हेक्टर फवारा
• बासिल्लूस थुरींजेनेसिस ( बीटी ) पावडर १५ ग्रॅम किंवा बिवेरीयाबस्सीयाना फंगस बेस पावडर ४० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा. • जास्त उपद्रव झाल्यास, लांबडा सायहेलोथ्रीन ५ ईसी ५ मिली किंवा इमॅमॅक्टिन बेंझोएट एसजी ३ ग्रॅम किंवा इंडोक्झाकार्ब १५.८ ईसी ४ मिली किंवा थीयोडीकॉर्ब ७५ डब्ल्यूपी २० ग्रॅम किंवा क्लोरंट्रानिलीप्रोल १८.५ एससी ३ मिली किंवा फ्ल्युबेंडीयामाईड ४८० एससी ३ मिली किंवा डेल्टामेथ्रीन १% + ट्रायझोफॉस ३५% ईसी १० मिली किंवा फ्ल्युबेंडीयामाईड २० डब्ल्यूजी ५ ग्रॅम किंवा क्लोरपायरिफॉस ५०% + सायपरमेथ्रीन ५% ईसी 10 मिली किंवा प्रोफेनोफॉस ४०% + सायपरमेथ्रीन ४% ईसी १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा. • उगवलेल्या तूरीच्या शेंगांसाठी मोनोक्रोटोफॉस फवारू नका डॉ. टी.एम. भरपोडा, माजी प्राध्यापक, कीटकशास्त्र, बी.ए. कृषी विद्यालय, आणंद कृषी विद्यापीठ, आणंद 388 110 (गुजरात भारत)
91
0
इतर लेख