आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
ढोबळ्या मिरचीवर रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव – श्री मनोज लोंढे राज्य - महाराष्ट्र उपाय – स्पिनोसॅड ४५ % एससी @ ७ मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
274
3
संबंधित लेख