आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
डाळिंब पिकाचे उत्तम नियोजन!
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. चौधरी राज्य - राजस्थान टीप - ००:००:५० @७५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
41
16
इतर लेख