क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
टोमॅटोच्या पुर्नलागवडीनंतर कीटकनाशकाची आळवणी
टोमॅटोच्या पुर्नलागवडीनंतर पिकाचे नाग आळी व पांढरी माशी यांपासून संरक्षण करण्यासाठी क्लोरंट्रानिलिप्रोल ८.८% + थायॅमथॉक्सॉम १७.५% एससी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्याची आळवणी करावी.
694
5
संबंधित लेख