आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
टोमॅटोच्या पुर्नलागवडीनंतर कीटकनाशकाची आळवणी
टोमॅटोच्या पुर्नलागवडीनंतर पिकाचे नाग आळी व पांढरी माशी यांपासून संरक्षण करण्यासाठी क्लोरंट्रानिलिप्रोल ८.८% + थायॅमथॉक्सॉम १७.५% एससी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्याची आळवणी करावी.
694
5
संबंधित लेख