आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
झेंडू पिकाची आकर्षक वाढ!
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. महेश अहिर राज्य - गुजरात टीप - १२:६१:०० @७५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी. .
19
5
इतर लेख