ज्ञानाचा सन्मान' या स्पर्धेचा चौथा प्रश्न.
प्रश्नोत्तरीअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
ज्ञानाचा सन्मान' या स्पर्धेचा चौथा प्रश्न.
पॉवर ग्रो कंपनीचे कोणते प्रॉडक्ट पिकातील फुलकिडी व अळीच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाते A) स्टेलर B) मँडोझ C) मॅड्रिड D) किल- एक्स
181
16
इतर लेख