आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
जोमदार वाढ व निरोगी हळदीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. विनायक पवार राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ५ किलो १९ :१९:१९ ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
1192
1
इतर लेख