आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
चांगल्या तऱ्हेने व्यवस्थापन केलेले दुधीभोपळ्याचे शेत
शेतकरी - श्री. विशाल पाटील जिल्हा - सातारा राज्य - महाराष्ट्र वैशिष्ट्ये - तणमुक्त निरोगी दुधीभोपळ्याचे शेत
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
833
0
इतर लेख