आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
चांगली वाढ झालेली मोहरी पीक!
शेतकऱ्याचे नाव: श्री. अजय शाह राज्य: उत्तरप्रदेश टीप - जिब्रेलिक ऍसिड ०.००१% एल @३० मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
15
3