आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
गहू पिकात लोंबी भरण्यासाठी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वाल्मिक कांबळे राज्य - महाराष्ट्र टीप - ००:५२:३४ @७५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
277
18
इतर लेख