AgroStar
कास ब्लॉक होणे.
आजचा सल्लापशुवैद्यकीय तज्ञ
कास ब्लॉक होणे.
कासेच्या लांबीनुसार लिंबाची काडी घ्यावी त्यावर हळद आणि लोणी लावून हि काडी घड्याळाच्या काट्याच्या उलट दिशेने फिरवून कासेमध्ये टाकावी, ज्यामुळे कासेतील ब्लॉक निघतील.
126
0
इतर लेख