आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
काकडीवरील रसशोषक किडींच्या प्रादुर्भावामुळे वाढीवर व उत्पादनावर झालेला परिणाम.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रुपेश ठाकरे राज्य - महाराष्ट्र उपाय - इमाडाक्लोप्रिड ७०%डब्ल्यूजी @ ८ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
1104
4
इतर लेख