AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
कांदा पिकातील थ्रिप्स आणि करपा नियंत्रणासाठी उपाययोजना!
अॅग्री डॉक्टर सल्लाअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कांदा पिकातील थ्रिप्स आणि करपा नियंत्रणासाठी उपाययोजना!
ढगाळ व दमट वातावरणामुळे कांदा पिकात करपा आणि थ्रिप्स किडीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात आढळून येतो. यावर उपाय म्हणून कांदा पिक वाढीच्या व विकासाच्या अवस्थेत ऍझोक्सिस्ट्रॉबीन + डायफेनकोनॅझोल घटक असलेले बुरशीनाशक @ 1 मिली व लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन कीटकनाशक @ 0.75 ते 1 मिली प्रति लिटर पाणी याप्रमाणे घेऊन फवारणी करावी. संदर्भ:-अ‍ॅग्रोस्टार अ‍ॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंन्स. हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
197
94
इतर लेख