आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एकात्मिक व्यवस्थापनामुळे तुरीच्या उत्पादनात झालेली भरघोस वाढ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. बाबू_x000D_ राज्य - कर्नाटक_x000D_ सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
1120
6
इतर लेख