आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
उन्हाळी बाजरी आणि तीळ पेरणीसाठी सल्ला
उन्हाळी बाजरी आणि तीळ ही कमी कालावधीत येणारी अतिशय चांगली पिके आहेत.उगवण क्षमता वाढण्यासाठी कमाल तापमान30 पेक्षा जास्त झाल्यावर ह्या पिकांची पेरणी करावी.
203
7
इतर लेख