आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
उत्तम वाढ झालेले ऊस पीक!
शेतकऱ्याचे नाव: श्री. सागर शिंदे राज्य: महाराष्ट्र टीप - हिवाळ्यात कमी तपमानामुळे, पिकाद्वारे पोषकद्रव्यांचा अपटेक व्यवस्थितरीत्या होत नाही त्यामुळे पिकामध्ये पिवळेपणा जाणवतो. यासाठी पिकाची वाढ निरोगी करण्यासाठी १९:१९:१९ @ ७५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
36
8
इतर लेख