आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
इसबगोल व मोहरी चांगल्या वाढीसाठी
जास्तीच्या थंडीमुळे इसबगोल तसेच मोहरी झाड सुकत असल्यास यावर स्वस्ताचा उपाय म्हणून थायोयुरीया ची फवारणी करावी.
133
19
इतर लेख