आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
अन्नद्रव्याच्या योग्य नियोजनामुळे वाढ होत असलेले अॅपल बोर
शेतकऱ्याचे नाव - श्री विठ्ठल कोळेकर राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर 0:५२:३४ @ ४ किलो ठिबकमधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
356
1
इतर लेख