క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Know this predator
Mirid bug, a predator that destroys fruit borer eggs by sucking the eggs. Avoid insecticidal sprays with a higher population of these predators.
108
21