సేంద్రీయ వ్యవసాయంకృషి సేవా కేంద్రం చిఖాలి, సంగమ్నేర్
బాక్టీరియా ద్రావణం యొక్క తయారీ విధానం
• ట్యాంకులో ఉన్న 200 లీటర్ల నీటికి , 5 లీటర్ల ట్రైకోడెర్మా, 5 లీటర్ల మజ్జిగ, 5 కిలోల బెల్లం, 5 లీటర్ల ఆవు మూత్రం జోడించండి. ఈ ద్రావణాన్ని 1-2 రోజుల పాటు మురగనివ్వండి. కర్రను ఉపయోగించి రోజుకు 3 సార్లు సవ్యదిశలో ద్రావణాన్ని కలపండి. • 2 రోజుల తరువాత, ట్యాంక్ నుండి డ్రిప్ ద్వారా 180 లీటర్ల ఈ ద్రావణాన్ని పంటకు అందించండి మరియు 20 లీటర్లను ట్యాంక్లో ఉంచండి. మిగిలిన ఈ 20 లీటర్ల ద్రావణంలో, నీరు, బెల్లం మరియు ఆవు మూత్రాన్ని జోడించండి. మళ్లీ ట్రైకోడెర్మాను ఈ ద్రావణానికి జోడించాల్సిన అవసరం లేదు. • పంటకు 200 లీటర్ల ద్రావణాన్ని రెండవ సారి ఇవ్వండి. • డ్రిప్ ద్వారా ఈ ద్రావణాన్ని పంటకు ఇచ్చే ముందు ద్రావణాన్ని వడకట్టండి. లేకపోతే డ్రిప్ పైపులు ఇరుక్కుంటాయి. • ఈ ద్రావణాన్ని డ్రిప్ ద్వారా పంటకు ఇవ్వాలి. • 2-3 రోజుల్లో 2-3 సార్లు ఈ ద్రావణాన్ని డ్రిప్ ద్వారా పంటకు ఇవ్వండి. మూలం - కృషి సేవా కేంద్రం చిఖాలి, సంగమ్నేర్ ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.
584
102
సంబంధిత వ్యాసాలు