కామెంట్స్ (4)
કામલિયા રમેશ ભાઈ
Gujarat
28 Mar 20, 05:04 PM

Yes

0
0
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Pune, Haveli, Pune, Maharashtra
30 Mar 20, 08:56 AM

નમસ્કાર સતિશભાઈ, ઘઉં સરસ જોવા મળે છે. આપે ઘઉંની કઈ વેરાઈટીનું કેટલું વાવેતર કરેલ અને કેટલું ઉત્પાદન મળે છે તેની પણ માહિતી આપશો તથા ખેતીને લગતી કોઈ માહિતીમાં જરૂરિયાત હોય તો પણ જણાવો. ધન્યવાદ!!!

0
0
M
MD Masud
Rajasthan
02 Apr 20, 07:50 PM

Jo Ham yah Hamara apna photo Hai Vahi bhejna

0
0
Sakir Khan
Ramgarh, Alwar, Rajasthan
03 Apr 20, 01:36 PM

Kon si jaghe h

0
0