అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మంచి ధర పొందడానికి మీరు మీ ఉత్పత్తులను నేరుగా మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారా?
అవును అయితే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బ్రొటనవేళ్లు గుర్తుపై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ స్నేహితులకు దీనిని షేర్ చేయండి
1744
1
సంబంధిత వ్యాసాలు