ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
ప్రత్తి పంటలో పిండినల్లి పురుగును నియంత్రించడానికి మీరు ఏమి చేస్తారు?
ప్రారంభంలో, పురుగు సోకిన పంటలపై మాత్రమే పిచికారీ చేసి, పురుగు మరింత వ్యాప్తి చెందిందేమో తనిఖీ చేయండి. పురుగు బాగా సోకిన మొక్కలను పొలం నుండి బయటకు తీసి మట్టిలో పాతిపెట్టండి. మొక్క నుండి మొక్కకు పురుగు వ్యాప్తి చెందడానికి చీమలు సహాయపడతాయి; అందువల్ల, వాటి పుట్టలను నాశనం చేయండి. అధిక ముట్టడి ఉన్నట్లయితే బుప్రోఫెజిన్ 25 ఇసి @ 20 మి.లీ 10 లీటర్ల నీటికి కలిపి మొక్కల మీద పిచికారీ చేయాలి
298
0
సంబంధిత వ్యాసాలు