ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
శెనగలో కలుపు మందు
శెనగలో కలుపు మొక్కలను నివారించడానికి, శెనగలు నాటిన తర్వాత దోస్త్ సూపర్ 700మి.లీ/ఎకరాను మట్టి మీద పిచికారి చేయాలి, కాని దీనిని అంకురోత్పత్తికి ముందు చేయాలి.
2
2
సంబంధిత వ్యాసాలు