ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
గోధుమలను నాటిన తరువాత కలుపు మందును ఉపయోగించాలి
గోధుమలలో కలుపు మొక్కలను నివారించడానికి, బాసాలిన్ కలుపు మందును, కలుపు మొక్కలు మొలకెత్తడానికి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పిచికారి చేయాలి.
0
0
సంబంధిత వ్యాసాలు