ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
చెరకు ఆకులలో పసుపు రంగు తగ్గించడానికి
కొత్తగా పండించిన లేదా రటూన్ చెరకు పంటలలో, పసుపు ఆకుల సమస్య గమనించినప్పుడు, ఈ సమస్య నివారణ కోసం యూరియా 5 గ్రా/లీటరు నీటికి మరియు EDTA ఫెర్రస్ 0.5 గ్రాముల మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి.
2
0
సంబంధిత వ్యాసాలు