అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
పురుగులు మరియు తెగుళ్ల నుండి ఉత్పత్తులను రక్షించడానికి, మీరు ఉత్పత్తులను నిల్వ గదులకు తీసుకెళ్లేముందు వాటిని గ్రేడింగ్ చేసి శుభ్రపరుస్తారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
233
0
సంబంధిత వ్యాసాలు