అగ్రి జుగాడ్పాయింట్ అఫ్ క్రియేటర్
పొలంలో ఎరువులు మరియు మట్టిని సమానంగా చల్లడానికి ఉపయోగించే ట్రాలీ:
· ఈ ట్రాలీ వెనుక టైర్కు, చైన్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అది ట్రాలీకి స్థిరంగా ఉండే షాఫ్ట్ తిరిగే విధంగా సెటప్ చేయబడి ఉంటుంది. · చైన్ డ్రైవ్ సిస్టమ్కు పవర్ సరఫరాను కంట్రోల్ చేయడానికి ఐడెల్లార్ ఏర్పాటు చేయబడింది. · చైన్ డ్రైవ్ వ్యవస్థకు పవర్ ఇచ్చినట్లయితే, షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది, దీని ద్వారా రబ్బరు ప్యాడ్లు మైదానంలో మట్టిని సమానంగా చల్లుతాయి. · ఈ జుగాడ్ కార్మిక వ్యయం మరియు ఆపరేటింగ్ సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది. మూలం: పాయింట్ అఫ్ క్రియేటర్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు మీ రైతు స్నేహితులతో వీడియోని షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు!
691
67
సంబంధిత వ్యాసాలు