ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
మిరపలో రసం పీల్చు పురుగులు నియంత్రించడానికి పురుగు మందులు పిచికారి చేయండి
రైతు పేరు - శ్రీ మల్లేష్ రాష్ట్రం - తెలంగాణ పరిష్కారం - ఒక్కో పంపునకు 8 గ్రాముల చొప్పున ఫ్లోనికామైడ్ 50% డబ్ల్యూజీ కలిపి పిచికారి చేయండి.
908
246
సంబంధిత వ్యాసాలు