ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
బెండ లో కాయ తొలిచే, మరియు కాండం తొలిచే పురుగు కు పరిష్కారం
బెండ పంటకు కాండం తొలిచే పురుగు, కాయ తొలిచే పురుగు ఆశించినప్పుడు ఎకరాకు కవర్ లిక్విడ్ 50 మీ.లి పిచికారీ చేయాలి
7
0
సంబంధిత వ్యాసాలు