ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
గరిష్టమైన నిమ్మ ఉత్పత్తి కోసం సిఫార్సు చేయబడిన ఎరువులు
రైతు పేరు - శ్రీ గణేష్ అష్టకర్ రాష్ట్రం - మహారాష్ట్ర సూచన - ఎకనానికి 0:52:34 @ 3 కిలోలను బిందు పద్దతి ద్వారా ఇవ్వండి .
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
1198
0
సంబంధిత వ్యాసాలు