ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
గరిష్ట గోధమ ఉత్పత్తి కోసం పోషకాలను తగిన విధంగా నిర్వహించడం
రైతు పేరు – శ్రీ ఆశిష్ రాష్ట్రం – మధ్య ప్రదేశ్ చిట్కా – ఒక్కో పంపునకు 0:52:34 ను @ 100 గ్రాములు, అలాగే, 20 గ్రాముల సూక్ష్మ పోషకాలను స్ప్రే చేయండి.
1150
1
సంబంధిత వ్యాసాలు