సేంద్రీయ వ్యవసాయంజీ టోనిక్ హర్యానా
వర్మీకంపోస్టు తయారు చేసే విధానం
• వర్మి కంపోస్ట్ చాలా ఉపయోగకరమైన మరియు ముఖ్యమైన ఎరువు. • 10 టన్నుల ఆవు పేడ నుండి 3 టన్నుల వర్మి కంపోస్ట్ తయారవుతుంది. • వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేయడానికి పాలిథిన్ కవర్, 5 నుండి 7 రోజుల ముందు వేసిన ఆవు పేడ, పంట అవశేషాలు, పొలంలో మట్టి, వేప ఆకులు మరియు నీరు అవసరమవుతాయి. • మొదట పాలిథిన్ కవర్ను సమంగా ఉన్న నేల మీద పరవండి. ఆ తరువాత, పంట అవశేషాలు మరియు వేప ఆకును 3 నుండి 4 సెం.మీ మందపాటి పొర వచ్చే వరకు కవర్ మీద వేయండి. ఆపై వీటి మీద నీటిని చల్లండి. • తర్వాత ఆవు పేడను వీటిపై విస్తరించండి. ఆపై మరల ఈ బెడ్ పై నీటిని చల్లండి. • అప్పుడు మీకు 3 నుండి 4 సెంటీమీటర్ల ఎత్తైన బెడ్ తయారవుతుంది లేదా మీరు పేడ మరియు మట్టిని కలిపి కూడా బెడ్ మీద వేయవచ్చు. తర్వాత ఈ పొరను నీటితో తడపాలి. • ఇలా తయారు చేసిన బెడ్ మీద, మీరు వానపాములు మరియు దాని గుడ్లను వదలండి. • దీని తరువాత, బెడ్ మీద పంట అవశేషాలను విస్తరించి నీటిని చల్లండి, తర్వాత ఆవు పేడను ఒక పొర మందంలో వేసి దాని మీద నీటిని చల్లండి. • నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో వర్మి కంపోస్ట్ ను తయారు చేయండి. కంపోస్ట్ తయారయ్యే వరకు బెడ్లో 60 శాతం తేమ ఉండేలా చూడండి. మూలం: - జీ టోనిక్ హర్యానా ఈ సమాచారం ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.
460
32
సంబంధిత వ్యాసాలు