ఈరోజు చిట్కాAgroStar Animal Husbandry Expert
రెండు పాలు తీసే ప్రక్రియలకు మధ్య ఉండవలసిన గడువు
రెండు పాలు తీసే ప్రక్రియకు మధ్య కనీసం 12 గంటల గడువు ఉండాలి, ఎక్కువ పరిమాణంలో పాలు ఇచ్చే పశువులకు రోజుకు మూడు సార్లు కూడా పాలను తీయవచ్చు.
ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బ్రొటనవేళ్లు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులతో దీనిని షేర్ చేయండి.
80
0
సంబంధిత వ్యాసాలు