ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వరిలో ఆకు ముడత పురుగు నియంత్రణ
క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.4 జిఆర్ @ 10 కిలోలు లేదా ఫిప్రోనిల్ 0.3 జిఆర్ @ 20 కిలోలు లేదా కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4 జి @ 10 కిలోలు లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.5% + థియామెథోక్సామ్ 1% జిఆర్ @ 6 కిలోలు హెక్టారుకు చొప్పున మట్టి ద్వారా ఇవ్వండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
15
0
సంబంధిత వ్యాసాలు