ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఆవాల పంట సరైన పెరుగుదలకు సూక్ష్మపోషకాలు అవసరం
రైతు పేరు: శ్రీ. సమర్ పటేల్ రాష్ట్రం: ఉత్తరప్రదేశ్ సూచన: మైక్రోన్యూట్రిఎంట్ 20 గ్రాములు ఒక పంపు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయండి.
538
126
సంబంధిత వ్యాసాలు