ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
చెరకులో కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రించడం
చెరకు మొక్క నుంచి రాటూన్‌ను తొలగించండి మరియు కొత్తగా నాటిన పంటలో కాండం తొలుచు పురుగు సోకిన వాటిని భూమట్టం వరకు తొలగించండి. కాండం తొలుచు పురుగును నియంత్రించడానికి ఒక్కో ఎకరానికి 3% సీజీ @ 13 కిలోల చొప్పున ఇవ్వండి మరియు పొలానికి నీటి సరఫరా చేయండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
300
0
సంబంధిత వ్యాసాలు