ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
వేరు శెనగలో పోషకాల నిర్వహణ
రైతు పేరు: శ్రీ.మారుతి. ఎల్. దసనావార్ రాష్ట్రం: కర్నాటక సూచన : ఒక ఎకరా మట్టికి @ 3కిలోల సల్ఫర్ 90% ను అనువర్తించాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
334
0
సంబంధిత వ్యాసాలు