ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
బంతి పువ్వుల సాగు నిర్వహణ
నవరాత్రి మరియు దసరా సమయంలో బంతి పువ్వులకు డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మార్కెట్లకు పుష్పాలను పంపడానికి గాను ఆగస్టు 5 వ తేదీ వరకు బంతి పూల చెట్లను నాటడం పూర్తి చేయాలి.
5
0
సంబంధిత వ్యాసాలు